0966 138 777 lienhe@xanhmedia.vn 79 Nguyễn Thái Học, Vinh

Định nghĩa Budget là gì? Những yếu tố tác động đến Budget

Budget là gì? Ngân sách cá nhân hoặc ngân sách doanh nghiệp là một bản tóm tắt chi tiết về thu nhập và chi phí được dự báo trong một khoảng thời gian xác định, được theo dõi thường xuyên theo tháng hoặc theo chiến dịch. Cùng Xanh Media tìm hiểu những yếu tố tác động đến budget qua bài viết dưới đây nhé.

Định Nghĩa Budget Là Gì?

Budget (ngân sách) là một kế hoạch tài chính cho các hoạt động trong tương lai, có thể là hoạch định cá nhân hoặc cũng có thể là tầm nhìn tương lai của doanh nghiệp. Ngân sách theo hoạch định chi tiêu có thể giúp bạn tìm hiểu rõ nét chi phí đầu vào đầu ra cá nhân, từ đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện cho cuộc sống.

Ngoài ra, ngân sách được sử dụng trong kinh doanh thường có trong bản cân đối kế toán, danh sách doanh thu chi tiêt, ngân sách đầu ra, đầu vào, ngân sách sản xuất, ngân sách cho từng bộ phận trong công ty, ngân sách tiền mặt, ngân sách chi tiêu vốn và các khoản khác. Sự kết hợp của tất cả ngân sách được gọi là ngân sách tổng thể hoặc kế hoạch lợi nhuận của công ty.

Ngân sách giúp quản lý quyết định hoạt động nào sẽ thực hiện và cách thức sử dụng tài nguyên của công ty. Nếu báo cáo thu nhập ngân sách và bảng cân đối kế toán từ ngân sách tổng thể không được chấp nhận, quản lý có thể thực hiện các thay đổi cần thiết trước khi thực sự bắt đầu.

Mục đích của việc xây dựng ngân sách là gì?

Budget sẽ dự tính các khoản thu và chi cho một dự án của doanh nghiệp. Thông thường, budget sẽ được sử dụng với mục đích.

 • Quản lý thu chi trong khoảng thời gian cụ thể của dự án.
 • Xác định và điều chỉnh những thứ cần thiết trong dự án đó.
 • Tạo cơ sở minh bạch trong việc quản lý trách nhiệm của người có liên quan

Budget đối với các nhà tài trợ thì sử dụng với mục đích khác một chút, budget sẽ giúp bạn hiểu công việc của doanh nghiệp hơn và qua đó có căn cứ để tài trợ. Ngoài ra, bạn cũng cần xem xét một số vấn đề đó là :

 • Doanh nghiệp lập kế hoạch sử dụng vốn thế nào.
 • Nguồn thu khác hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp.
 • Chi tiêu của doanh nghiệp có tương ứng với hoạt động không.
 • Budget có tuân thủ quy định sử dụng vốn không.
 • Chi phí vận hành chiếm tỉ lệ bao nhiêu trong dự toán.
 • Yếu tố tác động đến budget.

Những yếu tố tác động đến budget

Một số yếu tố bên ngoài có thể tác động đến việc lập kế hoạch tài chính của bạn, phải kể đến đó là:

 • Thể chế chính sách của chính phủ
 • Thiên tai hoặc bệnh dịch
 • Các điều kiện về chính trị
 • Sự phát triển kinh tế toàn cầu
 • Các yếu tố về kinh tế xã hội địa phương
 • Khả năng có thêm các khoản tài chính từ các nhà tài trợ hoặc các quỹ tài trợ khác.
 • Thời điểm lập kế hoạch budget

Nên bắt đầu các cuộc họp lập ngân sách với các cán bộ chương trình và tài chính một vài tháng trước khi bắt đầu năm tài chính mới. Khoảng thời gian này sẽ giúp bạn đưa ra câu trả lời để lên kế hoạch dự thảo ngân sách để trình ban điều hành xem xét.

Hy vọng những thông tin liên quan đến budget trong bài viết trên đây sẽ thực sự hữu ích với bạn. Hãy bắt đầu sớm, thường xuyên phân tích và nhớ rằng đây là một phần của việc bạn thực hiện Marketing để bạn có thể tạo ra những hoạt động marketing chất lượng nhất.